Bezkresna fuzja wyobraźni, czyli nowa wystawa w „Przykopa 25”

Surrealistyczne malarstwo, obrazy niemal wyjęte z pogranicza jawy i snu oraz niezbadane tajemnice ludzkiej egzystencji – tak można najkrócej opisać wystawę, którą od początku września można podziwiać w cieszyńskim Muzeum Magicznego Realizmu. Wystawa „Fuzja wyobraźni” złożona jest z prac twórców, którym szczególnie bliskie są takie kierunki jak surrealizm, szeroko pojęte malarstwo fantastyczne oraz magiczny realizm – nurt szczególnie ważny dla cieszyńskiej Przykopy.

Projekt jest inicjatywą samych artystów, którzy za pomocą swojej sztuki pragną zbliżyć się do swoich odbiorców i mieć bezpośredni wpływ na to, do kogo trafia przekaz, płynący z ich twórczości. Nazwa – podobnie jak cała koncepcja i zamysł wystawy – również nie była tutaj kwestią przypadku i została dokładnie przemyślana.

W tak krótkiej formie nazewniczej twórcy zawarli samo sedno i esencję tego co łączy grupę. „Fuzja”, jako integracja umysłów o odmiennej percepcji rzeczywistości, odbywa się pod egidą „wyobraźni”, kluczowego elementu jakim cechuje się ich malarstwo i obok warsztatu, stanowi jego podstawę. – czytamy na stronie internetowej poświęconej całemu projektowi.

„Fuzja wyobraźni” składa się z obrazów utrzymanych w nurcie abstrakcyjnym i surrealistycznym, a także magicznego realizmu. Poszczególne dzieła skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z ludzką egzystencją, a także różnych aspektów społecznych. Artyści inspirowali się przede wszystkich człowiekiem oraz tym, co go otacza, dlatego w centrum swoich zainteresować skupili się właśnie na jego relacji z otaczającym go światem. Co więcej – część twórców porusza w swoich pracach zagadnienia fantastyczne, mitologiczne czy futurologiczne, a prezentowane dzieła ukazują nie tylko wzniosłe wydarzenia, które zostawiają piętno w zbiorowej świadomości, ale także pokazują, jaki wpływ mają na samego twórcę. Każdy obraz wyróżnia się indywidualnym, niepowtarzalnym stylem. Wystawa prezentuje autorskie podejście do kwestii związanych z człowiekiem, jego istnieniem w świecie oraz ludzką egzystencją.

„Fuzja wyobraźni”, którą można podziwiać w Muzeum Magicznego Realizmu „Przykopa 25” prezentuje zbiór prac następujących artystów i artystek:

  • Łukasz Milak-Kalinowski – malarz i rzeźbiarz, który inspiruje się przede wszystkim literaturą, muzyką oraz obserwacją otoczenia,
  • Monika Krzymińska-Śluborska – artystka, która specjalizuje się w malarstwie realistycznym i surrealistycznym,
  • Anna Pietruś-Bral – zajmująca się projektowaniem graficznym, ilustracją, malarstwem oraz edukacją,
  • Paweł Sadowski – malarz, który swoje inspiracje skupia przede wszystkim na zagadnieniach związanych z naukami ścisłymi i społecznymi,
  • Diana Żarów – artystka, nawiązująca w swojej twórczości do surrealizmu, realizmu magicznego oraz symbolizmu,
  • Justyna Koziczak – tworząca w nurcie surrealistycznym, w swoich dziełach konfrontuje człowieka z różnymi potworami lub osobliwymi stworzeniami, które uosabiają lęki i trudności, z którymi na co dzień musi mierzyć się człowiek,
  • Katarzyna Spychalska – artystka, której prace przenoszą odbiorcę w podróż po surrealistycznych wymiarach jej wyobraźni,
  • Krzysztof Polaczenko – malarz, czerpiący inspiracje bezpośrednio z obserwacji otaczającego go świata, przedstawia rzeczywistość w sposób surrealistyczny.

Prace artystów można podziwiać w Muzeum Magicznego Realizmu „Przykopa 25” do końca września 2023 roku. To kolejna szansa dla osób odwiedzających Beskid i Śląsk Cieszyński, aby doświadczyć na własnej skórze, czym jest prawdziwa „fuzja wyobraźni” oraz przekonać się, jak interesującym kierunkiem w sztuce jest malarstwo surrealistyczne. W sierpniu wystawę „Fuzja wyobraźni” można było podziwiać w wiślańskiej „Ochorowiczówce”.